Redesign serwisu korporacyjnego firmy Sprint SA. Zupełnie nowe podejście do komunikacji z klientem biznesowym.

Sprint jest wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych w kraju. Firma wyróżnia się ponad 30-letnim doświadczeniem w branży nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Świadczy usługi projektowe, wdrożeniowe oraz serwisowe B2B (zarówno do sektora prywatnego jak i publicznego). Z powodzeniem działa w takich obszarach jak Contact Center, Bezpieczeństwo Teleinformatyczne oraz Smart City.

Bezpłatna konsultacja

Martin Broda

[email protected] 

+48 723 395 567

Klient zwrócił się do nas z potrzebą redesignu serwisu korporacyjnego. W LemonMind zaproponowaliśmy Klientowi zupełnie nowe podejście do komunikacji z klientem biznesowym. Postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowoczesnej strony korporacyjnej dostosowującej treść do oczekiwań i preferencji użytkownika. 

Koncepcja

Projekt powstał w koncepcji zgodnej z metodologią User Centered Design (projektowanie zorientowane na użytkownika). Wstępem do realizacji projektu było dokładne poznanie wymagań i potrzeb klienta oraz określenie celów dla nowej strony internetowej. Polegało to między innymi na stworzeniu Customer Journey Map (Mapa Wędrówki Klienta), która jest narzędziem wykorzystywanym do zwizualizowania wszystkich interakcji, w jakie wchodzi klient z naszą marką zarówno na stronie internetowej, jak i poza nią.

Customer Journey Map - mapowanie doświadczeń klienta

Stworzenie indywidualnej komunikacji z klientem wymaga dobrego poznania jego zachowania, oczekiwań i doświadczeń we wszystkich etapach budowania jego świadomości i potrzeby zakupu produktów i usług oferowanych przez Sprint S.A. Mapowanie doświadczeń klientów wykonane przez zespół LemonMind na warsztatach realizowanych wspólnie z pracownikami Klienta pozwoliło nam opisać grupy docelowe i ich oczekiwania wobec doświadczeń i informacji serwowanych przez serwis korporacyjny w różnych etapach ww. podróży, dodatkowo pomogło w zidentyfikowaniu miejsc problemowych oraz usprawnieniu całego procesu sprzedażowego, w którym serwis korporacyjny ma niebagatelny udział. 

Customer Journey Map zbudowane na etapie warsztatów pozwoliło nam wygenerować szereg interesujących pomysłów, które miały sprawić, iż serwis korporacyjny będzie idealnie dostosowany do oczekiwań użytkownika, który go odwiedza.

Koncepcja realizacji 

Do zrealizowania tego celu wykorzystaliśmy platformę Pimcore - DXP - Digital Experience Management Platform, czyli platformę zarządzania doświadczeniami użytkownika. Dzięki unikalnym w skali globalnej mechanizmom dynamicznego generowania treści [Digital Content Generation] i automatyzacji marketingu [Marketing Automation] mogliśmy zbudować rozwiązanie, które nie tylko pozwala na swobodne i elastyczne budowanie serwisu korporacyjnego, ale też dostarcza funkcje zbierania danych o zachowaniu użytkowników i na tej podstawie umożliwia na dopasowany dobór i prezentację treści jak najbardziej trafionych w oczekiwania klienta. 

 

Platforma, którą zespół LemonMind stworzył w oparciu o platformę Pimcore posiada zaawansowany System Zarządzania Treścią klasy Enterprise (ECMS), umożliwiający dowolne kształtowanie nowych podstron, działów i sekcji na podstawie gotowych bloków wielokrotnego użytku. Pimcore, dzięki zaawansowanym mechanizmom optymalizacyjnym pozwolił na perfekcyjne przygotowanie serwisu pod kątem pozycjonowania i wygody użytkowania. Serwis firmy Sprint S.A. odznacza się błyskawicznym działaniem zarówno na komputerach jak i na telefonach.

Jesteś zainteresowany redesignem swojej platformy www? Skontaktuj się z nami!

Napisz lub zadzwoń  

Pimcore - narzędzie klasy enterprise dla portali korporacyjnych

Pimcore to platforma umożliwiająca sprawne zarządzanie informacjami produktowymi (PIM/DAM), doświadczeniami użytkowników (CMS/UX) oraz zasobami cyfrowymi (DAM). Tym samym okazała się kompleksowym rozwiązaniem spajającym w jeden system narzędzia spełniające wymogi klienta oraz pozwoliła uniknąć tworzenia złożonej architektury osobnych systemów CMS, PIM i DAM. Nowa, uporządkowana struktura informacji o produkcie pozwala odwiedzającym łatwo dotrzeć do poszukiwanych przez nich danych. Efektem była zwiększona świadomość klientów o dostępnych usługach. Dużą zaletą Pimcora jest również tłumaczenie treści na poszczególne wersje językowe (w tym przypadku na język angielski).

Zastosowanie narzędzi Pimcore do optymalizacji wydajności marketingowej, które obejmują szczegółową analizę, zarządzanie jakością strony, przekierowaniami oraz szereg dodatkowych narzędzi wpływającym na SEO, zaowocowało widocznie zwiększonym ruchem na stronie, co doprowadziło do zwiększenia liczby konwersji. Ponadto takie funkcjonalności jak: marketing automation, profilowanie użytkowników i zbieranie ich danych, targetowanie behawioralne w znacznym stopniu zwiększyły sprzedaż usług firmy Sprint.  

Rezultaty

Efektem wspólnej pracy zespołów LemonMind Digital Transformation oraz pracowników Sprint jest nowoczesna i innowacyjna w obszarze serwisów korporacyjnych kierowanych do segmentu B2B, strona firmowa, która z powodzeniem wspiera proces sprzedażowy profesjonalnych usług i produktów telekomunikacyjnych oferowanych przez tego wiodącego dostawcę w polskiej branży telco. Cel jakim było dostarczenie wysokiej wartości dla użytkownika będzie monitorowany pod kątem realizacji kluczowym KPI. Nie mniej już teraz klient spotyka się z przychylnymi opiniami użytkowników, a inżynierowie sprzedaży zgłaszają pozytywny wpływ na pozyskiwanie nowych klientów i budowanie ich lojalności w oparciu o pozytywne doświadczenia z firmą.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie ofertę współpracy.

Martin Broda

[email protected] 

+48 723 395 567

Zobacz też

Nowoczesne podejście do portalu korporacyjnego w Polbruk S.A.

więcej
więcej o projekcie

Aplikacja mobilna Seagull Training

więcej
więcej o projekcie

Redesign serwisu korporacyjnego firmy Sprint SA

więcej
więcej o projekcie

Serwis produktowy dla Gradara by Entra

więcej
więcej o projekcie