Cyfrowa transformacja procesu zarządzania informacją produktową. Kompleksowe wdrożenie nowego podejścia do automatyzacji procesu PIM / MDM / DAM

Polski lider w branży wentylacyjnej, producent i dystrybutor innowacyjnych systemów wentylacyjnych dla przemysłu, obiektów komercyjnych i domowych na całym świecie. Oferuje szeroki zakres produktów, w tym kanały i kształtki wentylacyjne, systemy rozprowadzania powietrza, a także elementy do izolacji i montażu systemów HVAC. Firma kładzie duży nacisk na innowacje i jakość swoich produktów, co czyni ją rozpoznawalnym dostawcą w branży. 

Bezpłatna konsultacja

Martin Broda

[email protected] 

+48 723 395 567

Podsumowanie projektu

Wdrożony system PIM stał się głównym miejscem gromadzenia danych i zasobów cyfrowych dla blisko 100 000 produktów. Ułatwia pracę działów marketingu, sprzedaży, badań i rozwoju oraz logistyki. Na bazie PIM wdrożono ETIM (Europejski Model Informacji Technicznej), który umożliwia elektroniczną wymianę danych z wieloma krajami i Partnerami. Docelowo PIM będzie stanowił Cyfrowy Katalog Produktów dla branży HVAC.

Wyzwanie

Rozproszenie danych produktowych w różnych źródłach, brak centralnego systemu zarządzania informacją produktową, brak narzędzia do kontroli jakości i kompletności danych. Ręczny, pracochłonny proces pozyskiwania danych produktowych z wielu źródeł i ich aktualizacji w różnych kanałach dystrybucji, skutkujący ryzykiem błędów. Stale rosnąca, duża baza danych produktów, towarów i surowców o wielu cechach i parametrach technicznych trudna do utrzymania bez jednego źródła prawdy - systemu PIM.

Głównym miejscem przechowywania informacji o produktach w organizacji był system ERP. Informacje w SAP przeznaczone są na potrzeby gospodarki magazynowej oraz część danych dla kanału B2B. Pozostałe dane gromadzone były w formie plików i katalogów produktowych PDF; nie istniała centralna baza danych gromadząca w jednym miejscu w ustrukturyzowany sposób wszystkie dane uzupełniane na każdym etapie cyklu życia produktu.
Ze względu na dużą liczbę produktów, produktów i komponentów oraz rozproszenie danych produktowych, wyzwaniem było utrzymanie aktualnej wersji danych produktowych i szybka aktualizacja tych danych w kilku miejscach jednocześnie. Ponadto wszystkie aktualizacje musiały być wykonywane ręcznie w kilku miejscach, np. katalogach produktów, stronie internetowej, systemie B2B.
Głównym celem wdrożenia Pimcore było zapewnienie centralnego repozytorium danych produktowych jako jedynego źródła prawdy dla działów Alnor i kanałów dystrybucji.

Rozwiązanie

Wdrożenie w Alnor PIMCORE, który obejmuje PIM, DAM, MDM, CDM oraz zarządzanie jakością danych i ich przepływu, jako centralnego systemu zarządzania informacją produktową, umożliwiającego gromadzenie wszystkich danych produktowych dla ponad 100 000 produktów w jednym systemie i zapewniającego szybką, wydajną pracę związaną z utrzymaniem danych, a także dostarczaniem ich do B2B, B2C, stron internetowych, dystrybutorów.

  • System umożliwia kontrolowane wzbogacanie danych, zapewnienie jakości, automatyczne pobieranie i synchronizację danych z systemem ERP. Został również zasilony danymi z tzw. źródeł "nieoczywistych" takich jak MODX i IDML poprzez wykorzystanie procesów ETL.
  • System posiada mechanizmy automatyzujące i przyspieszające pracę na informacjach produktowych.
  • Wdrożenie PIMCORE zapewnia możliwość przesyłania danych z jednego miejsca do wielu kanałów dystrybucji - bez konieczności ręcznego wprowadzania ich w kilku miejscach.
  • PIMCORE stanowi fundamentalną podstawę do dalszej realizacji cyfrowej transformacji Alnor poprzez możliwość integracji z wieloma różnorodnymi kanałami dystrybucji.

Artur Kołacz

Product Manager

"W Alnor, gdzie lista produktów, towarów i surowców przekracza ponad 100 000, aktualizacja danych jest ogromnym wyzwaniem. Wraz z ekspansją na rynki zagraniczne pojawiła się potrzeba dostarczania różnorodnych danych, w tym tłumaczeń na wiele języków obcych. Celem było zminimalizowanie pracy ręcznej i błędów, skrócenie czasu obiegu informacji i wielokanałowych aktualizacji, wsparcie kontroli jakości danych."

Rezultat

Centralne zaufane źródło informacji o produktach

Wprowadzenie Pimcore zapewniło centralne, kompleksowe źródło danych o produktach i przyczyniło się do automatyzacji wielu procesów związanych z zarządzaniem informacjami o produktach. Jest to narzędzie pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości danych poprzez systemową kontrolę braków informacji i zarządzanie jakością danych. Wdrożony system redukuje czas i koszty prac związanych z tworzeniem, publikacją i utrzymaniem danych produktowych.

Wdrożenie Pimcore umożliwi dalszy rozwój internetowego katalogu produktów, pozytywnie wpływając na komunikację z Partnerami nie tylko z Polski, ale również z wielu rynków zagranicznych, w tym: poprzez implementację klasyfikacji ETIM oraz możliwość utrzymywania danych w wielu językach. System będzie stale rozwijany, m.in. w celu automatyzacji procesów marketingowych i sprzedażowych w branży HVAC, obsługi klientów B2B i B2C oraz dystrybucji informacji produktowych do różnych kanałów e-commerce.

Agnieszka Lipiec-Szeszko

IT Project Manager

"W wyniku wdrożenia Pimcore zredukowaliśmy czas i koszty pracy związane z tworzeniem, publikowaniem i utrzymywaniem danych produktowych. Dostarczyliśmy system zintegrowany z ERP, eliminujący rozproszenie i niespójność danych, umożliwiający ich aktualizację w wielu kanałach. System zapewnia efektywne wzbogacanie informacji produktowych i przepływ informacji oraz zarządzanie jakością danych."

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie ofertę współpracy.

Martin Broda

[email protected] 

+48 723 395 567

Zobacz też

Koncepcja, projekt i realizacja platformy zamówień online dla firmy Metalzbyt

więcej
więcej o projekcie

Serwis produktowy dla Gradara by Entra

więcej
więcej o projekcie

Wdrożenie systemu Pimcore dla Polbruk S.A.

więcej
więcej o projekcie

Strategia e-commerce oraz nowy sklep internetowy.

więcej
więcej o projekcie