Wdrożenie systemu Pimcore dla wnętrzarskiej marki VOX

Marka VOX od 1989 r. konsekwentnie umacnia się na pozycji jednej z najbardziej innowacyjnych firm z branży wnętrzarskiej w Polsce. W swoim portfolio posiada unikatowe i uzupełniające się produkty oraz usługi związane z urządzaniem mieszkań i domów. Firma posiada sieć salonów wyposażenia wnętrz w całej Polsce i w wielu krajach na całym świecie oraz platformę sprzedaży on-line vox.pl. Chęć dalszego rozwoju marki VOX to główny powód do zawarcia naszej współpracy. Nasza współpraca z VOX rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku i ma na celu przede wszystkim stworzenie nowej platformy PIM opartej o system Pimcore.

Tematy

  • PIM - Product Information Management
  • DAM - Digital Assets Management
  • CMS - Customer Management System

Koncepcja

Ciągły rozwój grupy, innowacyjne projekty i zorientowanie na wdrażanie nowych technologii wspierających biznes skierowały Grupę VOX w stronę koncepcji zmiany systemów zarządzania informacją produktową na rozwiązanie nowocześniejsze, bardziej elastyczne i odpowiadające pojawiającym się wymaganiom biznesowym i funkcjonalnym. Istniejące, zaawansowane systemy PIM, wymagały rosnących inwestycji w utrzymanie i pielęgnację co było motywacją do rozpoznania innych, efektywniejszych rozwiązań.  Rozwój firmy i proces wchodzenia na nowe rynki przyspieszył decyzję o wymianie technologii i rozpoznaniu możliwości wsparcia biznesu nowoczesnym systemem PIM. 

Wybór systemu PIM

Po bliższym poznaniu możliwości na spotkaniach z LemonMind, podjęta została decyzja o wyborze Pimcore jako przyszłościowej platformy Product Information Management. Tym sposobem Pimcore został wybrany jako najważniejszy komponent cyklu życia informacji produktowej ściśle zintegrowany ze złożonym otoczeniem IT organizacji. Zatem celem platformy Pimcore stało się funkcjonowanie jako centralne źródło danych produktowych i hub integracyjny dla źródeł danych i kanałów dystrybucji. 

VOX jest marką globalną, która nieustannie się rozwija, dlatego potrzebuje wysoce elastycznego i skalowalnego rozwiązania, pozwalającego na zarządzanie ogromną ilością danych produktowych w sposób wydajny, pozbawiony błędów danych oraz ergonomiczny dla użytkowników biorących udział w procesie wzbogacania i pielęgnacji danych produktowych. Ogromną wartością dla Klienta jest także wszechstronność systemu, który umożliwia zarządzanie wszelkimi zasobami cyfrowymi w zorganizowanym procesie oraz jest w stanie zintegrować dowolną liczbę i rodzaj danych.

Realizacja

Jednym z pierwszych wyzwań była analiza struktur danych produktowych, ich zrozumienie i opisanie zastanego modelu danych, zaplanowanie procesu tworzenia i wdrożenia systemu PIM, a w dalszej kolejności  migrację danych z funkcjonujących źródeł danych. Użytkowane w Grupie VOX systemy uczestniczące w procesie zarządzania informacją produktową funkcjonowały w ściśle zintegrowanym środowisku, w którym krytycznym procesem jest wymiana danych produktowych online. Dlatego proces migracji danych i integracja nowego systemu były wyzwaniem i musiały być precyzyjnie przeanalizowane i zaplanowane. Sam proces został zaplanowany w taki sposób, aby uniknąć jakiegokolwiek rozsynchronizowania danych oraz ich ewentualnej duplikacji, a także z uwzględnieniem oszczędności pracy osób związanych z utrzymaniem bazy danych produktowych, w tym zabezpieczenie przed duplikacją zadań w równolegle funkcjonujących środowiskach: obecnie funkcjonującym i nowym, opartym o platformę Pimcore. 

 

Kolejnym ważnym etapem było modelowanie zachowań produktów w procesie zarządzania informacją o produktach. Od tego czasu Pimcore jako źródło prawdy stało się centrum wiedzy o produktach.Istotnym wyzwaniem była optymalizacja procesu wymiany danych pomiędzy systemami, zarówno pomiędzy kanałami źródłowymi, a platformą Pimcore oraz pomiędzy Pimcorem a kanałami dystrybucyjnymi. Grupa VOX działa globalnie, przez co jest obecna w wielu regionach a produkty są publikowane w różnych kanałach dystrybucji. Wymagało to stworzenia możliwości zarządzania procesem publikacji na kanały dystrybucji i regiony. Aby ułatwić proces stworzyliśmy system oparty o flagi publikacji dla poszczególnych ofert. Dzięki temu praca jest intuicyjna i prosta.  Wszystkie rozwiązania zostały oparte o środowisko chmurowe. Cała infrastruktura znajduje się google cloud a do uruchomienia aplikacji używany jest docker i kubernetes. 

System oparty o Pimcore zrealizowany dla firmy VOX to najbardziej zaawansowany technicznie projekt wdrożony przez LemonMind. Dane o produktach oraz innych obiektach pochodzą z kilku źródeł, są cyklicznie synchronizowane z innymi systemami i udostępniane na zewnątrz w różnych formatach. Całość oparta jest o bundle oficjalne oraz własne, customowe, stworzone na potrzeby wdrożenia. Istotnym wyzwaniem było możliwie jak największe zmniejszenie czasu potrzebnego na synchronizację danych udostępnianych systemowi Pimcore, ich przetworzenie i zapisanie w nowej formie oraz zapewnienie wysokiej dostępności do tych danych zewnętrznym usługom firmy VOX. Dzięki przemyślanej architekturze udało się zmniejszyć czas niektórych synchronizacji nawet o 90%. 

Mateusz Soroka - System Architect 

Wspólnie z VOX stworzyliśmy jeden zespół pracujący w metodologii Scrum. Jasny podział zadań i obowiązków udało się osiągnąć w krótkim czasie, dzięki czemu praca była efektywna. Dzięki przygotowywaniu tzw. proof of concept mogliśmy ocenić czy dane rozwiązanie spełnia wymagania i może zostać wdrożone na pełną skalę. Takie podejście pozwoliło na uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej i przyspieszyło realizację finalnego produktu. 

Wojciech Pietrak - Project Manager

Efekty

Nowy system Pimcore został uruchomiony w rekordowym czasie dzięki bliskiej współpracy zespołów VOX i LemonMind. Zwinna metodologia była postawą współpracy zespołów podczas wdrożenia systemu Pimcore. Ścisła współpraca pozwoliła na efektywną pracę oraz szybką wymianę informacji, co ułatwiło reagowanie na pojawiające się wyzwania. Dzięki temu wdrożenie wysoce spersonalizowanego rozwiązania zintegrowanego ze złożoną infrastrukturą IT stało się możliwe w bardzo ambitnym, jak na skalę przedsięwzięcia, czasie. 

Zobacz też

Redesign serwisu korporacyjnego firmy Sprint SA

więcej
więcej o projekcie

Strona www Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

więcej
więcej o projekcie

Strategia e-commerce oraz nowy sklep internetowy.

więcej
więcej o projekcie

Strategia i platforma e-commerce dla producenta masek filtrujących

więcej
więcej o projekcie