Multichannel vs Omnichannel

Skontaktuj się z nami

Tematy

  • Omnichannel
  • Multichannel
  • Komunikacja z klientem
  • e-Commerce

Często te oba pojęcia są ze sobą mylone i używane zamiennie. Może to prowadzić nie tylko do nieporozumienia, ale także do wprowadzania złych strategii w działaniach marketingowych. Mimo, że źródło i sama podstawa obu tych działań są takie same, to metody znacznie się od siebie różnią. 

Bezpłatna konsultacja

Olgierd Mrozik

[email protected]

+48 58 732 27 37

Multichannel

Ideą działania multichannel jest dotarcie do jak największego i jak najszerszego grona odbiorców przy pomocy mediów, którymi interesują się ich poszczególne grupy. Wśród kanałów można wyróżnić media społecznościowe, np. Facebook, Instagram i LinkedIn,  a także serwisy internetowe, blogi, artykuły sponsorowane i inne miejsca zawierające treści. W efekcie przekazywane komunikaty oraz sposób obsługi odbiorcy może różnić się w zależności od medium, co skutkuje tym, że firma nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału komunikacyjnego - nie buduje więzi ze swoimi odbiorcami. Często brakuje też spójności przekazu. Nie zapewniania też takich samych doznań niezależnie od kanału, z którego korzysta klient. Dla wielu odbiorców może być to rozczarowujące na tyle, że zrezygnują z usług firmy, przechodząc do konkurencji.

Omnichannel

Omnichannel, podobnie jak w przypadku poprzedniej strategii, również polega na tym, by docierać do klienta możliwie różnymi kanałami. Działania w różnych kanałach uzupełniają i przeplatają się, w każdym z nich odpowiada się na potrzeby z klientem i każdy z nich powinno się rozwijać możliwie równomiernie. Można założyć, że omnichannel jest rozwinięciem multichannel, a już na pewno, że powstał na jej podstawie. W strategii tej korzysta się z licznych kanałów komunikacji, wiążąc je ze sobą i gwarantując użytkownikom spójne doświadczanie marki. Śmiało można powiedzieć, że omnichannel to przyszłość branży e-commerce, bez której budowanie relacji z klientem stanie się mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Mimo że oba działania skupiają się na komunikacji różnymi kanałami, to nie są tożsame i nie powinno się ich ze sobą mylić. W każdym z nich wprawdzie kładzie się nacisk na docierania różnymi sposobami do klienta, jednak to w Omnichannel nacisk kładziony jest na jedną, spójną strategię. Dziś nie wystarczy już pokazywać się w różnych miejscach klientom. Ważne jest, żeby robić to przemyślanie, spójnie - pamiętając o integracji. Właśnie to wszystko łączy ze sobą omnichannel.

Pimcore jako platforma wspierająca strategię omnichannel

Oprogramowanie Pimcore PIM umożliwia wielokanałowe wykorzystanie danych i zapewnia narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu w prowadzeniu strategii omnichannel. PIM tworzy aktualne, scentralizowane repozytorium danych o produkcie. Umożliwia integrację wielu aplikacji poprzez wdrażanie interfejsów API w celu przyspieszenia przesyłania danych. Pozwala na dynamiczne zarządzanie danymi w różnych systemach oraz zaprezentowanie ujednoliconego widoku produktów. Wszystko to pozwala bardzo szybko wprowadzić nowe produkty na rynek, a następnie opracować skuteczny marketing oraz promocję.

Zobacz też

Digital Experience platform (DXP) vs tradycyjny CMS

więcej
więcej

Pimcore otrzymał tytuł lidera rynku Master Data Management w roku 2020

więcej
więcej

Jakie kryteria warto wziąć pod uwagę wybierając CRM dla swojego sklepu?

więcej
więcej

Zastosowanie CRM w e-sklepie

więcej
więcej

Chcesz otrzymywać informacje o nowych postach lub potrzebujesz darmowej konsultacji.