Czym jest system klasyfikacji ECLASS?

Skontaktuj się z nami

Tematy

  • Systemy klasyfikacji danych produktowych
  • ECLASS
  • Zarządzanie informacją produktową
  • PIM

ECLASS (stara pisownia eCl@ss) to system klasyfikacji produktów i usług. Jako jedyny używa znormalizowanych cech zgodnych z ISO (norma ISO 13584-42 / IEC 61360), przez co bywa określany jako wspólny “język” dla Przemysłu 4.0.

Bezpłatna konsultacja

Olgierd Mrozik

[email protected]

+48 58 732 27 37

Dzięki zastosowaniu jednolitej struktury dane są spójne we wszystkich systemach, bez względu na branżę, kraj, język czy organizację. ECLASS wspiera strategię omnichannel dając jednolity model, który przekaże do kanałów docelowych te same szczegółowe dane produktowe.

Historia klasyfikacji

Stowarzyszenie ECLASS e.V. zostało założone 14 listopada 2000 roku przez duże niemieckie przedsiębiorstwa przemysłowe, były to: Siemens, BASF, Audi/VW, E.ON, SAP, Bayer AG, Degussa, Wacker Chemie, Infraserv Chemfidence i Solvay. Obecnie oprócz dużych przedsiębiorstw przemysłowych członkami są również liczne przedsiębiorstwa średniej wielkości, a także duże organizacje sektora publicznego, takie jak kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia czy austriacka Federalna Agencja Zamówień Publicznych. 

W 2020 roku stowarzyszenie miało około 150 członków na całym świecie. ECLASS e.V. jest organizacją non-profit, która definiuje, rozwija i rozpowszechnia standard klasyfikacji i dane podstawowe o tej samej nazwie na arenie międzynarodowej we wszystkich sektorach przemysłowych. Oprócz macierzystego oddziału w Niemczech, ECLASS ma także biura regionalne na obszarze Austrii, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, Rosji, Chin, Korei Południowej i USA.

Wydania, licencje i koszty

Raz w roku publikowane jest nowe wydanie ECLASS. Każde nowe wydanie reprezentuje aktualizację i jest gotowe do odczytu maszynowego. Oprócz języków publikacji (angielski i niemiecki) klasyfikacja jest tłumaczona, od ośmiu wydań jest to łącznie 16 języków w tym polski. Tłumaczenie nie zawsze obejmuje wszystkie części klasyfikacji. Tak jest w przypadku polskiej wersji językowej mającej przetłumaczone 42% klas, bez tłumaczeń dla pozostałych elementów klasyfikacji.

Licencja Single przyznaje prawa licencyjne dla pojedynczego wydania ECLASS. Licencja Concordance przyznaje prawa dla wszystkich wydań i ich plików, ma minimalny okres ważności wynoszący trzy lata. Członkostwo oprócz Licencji Concordance daje możliwości prawa głosu w stowarzyszeniu i pracę w komitecie stowarzyszenia. 

Jest możliwość połączenia się przez API REST. Opcja bezpłatna dla Członkostwa i Licencji Concordance, dodatkowo płatna dla licencji Single zależnie od ilości zapytań. Płatność na 1 lub 3 lata, szczegóły: płatności od ilości zapytań i aktualny cennik.

Wersje BASIC i ADVANCED

Klienci korzystający ze standardu ECLASS mogą wybrać pomiędzy wersją z jednowymiarowymi cechami (ECLASS BASIC) lub wersją z wielowymiarowymi strukturami cech (ECLASS ADVANCED). Obie wersje oparte są na tym samym modelu danych zgodnym z normą ISO.  

ECLASS BASIC ma płaską strukturę, mniej cech, formaty CSV i XML. Jest bardziej dla kierownictwa, marketingu i sprzedaży. ECLASS ADVANCED ma wszystkie cechy odpowiednio pogrupowane, formaty XML i JSON. Napięcie i podobne cechy techniczne są tylko w Advanced, który jest bardziej dla produkcji, utrzymania, inżynierii i zarządzania jakością.

Konstrukcja ECLASS

ECLASS ma czteropoziomową hierarchię. Trzy pierwsze poziomy to struktura folderów ułatwiająca nawigację do czwartego poziomu, czyli klasy właściwej. Dla wersji ADVANCED klasa dzieli się na Bloki/Aspekty grupujące cechy, przykładowo w danych demonstracyjnych klasa jest podzielona na 13 Bloków/Aspektów. Pozostała struktura danych jest taka sama w obu wersjach. Property to cechy, które mogą mieć Value (słownik) lub Unit (jednostkę miary). Poza tym, klasy mają swoje alternatywne nazwy (Keyword) i cechy mają swoje alternatywne nazwy (Synonym).

ECLASS zawiera wiele typów danych, m.in.: tekstowe z wyszczególnionymi cechami podlegającymi tłumaczeniu, logiczne, daty, liczby całkowite i dziesiętne, adres URL.

Krótkie porównanie do innych klasyfikacji produktów

ETIM i proficl@ss (obecnie jest częścią ETIM) - ECLASS e.V. już po roku działalności zaczęła współpracować z ETIM. Dla produktów elektrotechnicznych istnieje mapowanie między klasami ECLASS i ETIM, które według zapowiedzi będzie rozszerzane. ECLASS ma wiele typów danych, w porównaniu do ETIM ma dodatkowo m.in.: ma osobno liczby całkowite i dziesiętne, daty, pola tekstowe zwykłe i tłumaczone (lokalizowane), adresy URL. Poza tym ETIM jest w pełni tłumaczony na język polski, podczas gdy w ECLASS tłumaczenie dotyczy tylko części klas a nie dotyczy cech, ich wartości ani nazw alternatywnych.

UNSPSC (United Nations Standard Product and Service Code) - klasyfikacja ta zawiera hierarchię towarów i usług bez szczegółów. Konkurencyjna jest tylko jako kilkupoziomowa hierarchia klas (tu jako Towar).

GPC (Global Product Classification) - GPC zawiera 4-7 cech typu opisowego (listy wyboru) podczas gdy ECLASS zawiera dużo więcej cech o dużo większej liczbie typów danych. Obie wersje BASIC i ADVANCED są bardziej szczegółowe od GPC.

Jak ECLASS przechowuje informacje, czyli narzędzia

Względem innych klasyfikacji ECLASS jest częściej stosowany w systemach klasy ERP, pełniąc rolę podstawowej struktury grup produktów lub opisując cechy i dane podstawowe produktów. Informacje trafiają do kolejnych systemów np. PIM, MDM, CMS; które po modyfikacjach roześlą dane do kanałów docelowych. 

Czasem różne potrzeby biznesowe może zaspokoić jedno narzędzie, czego przykładem jest PimCore będący systemem PIM, MDM, CMS, DXP, katalogiem online lub nawet stroną e-commerce. W takim przypadku trzeba podjąć decyzję który system ma być najbardziej wiarygodnym źródłem danych, czyli gdzie będą tworzone produkty.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych postach lub potrzebujesz darmowej konsultacji.