Czym jest system klasyfikacji ETIM i jak działa?

Skontaktuj się z nami

Tematy

  • Systemy klasyfikacji danych produktowych
  • ETIM
  • Zarządzanie informacją produktową
  • PIM

ETIM to system klasyfikacji produktów służący do ustrukturyzowania danych produktowych. Dzięki zastosowaniu klasyfikacji ETIM dane produktowe mają określoną strukturę, która może być przesłana do innych systemów, zapewniając spójne dane produktowe we wszystkich kanałach dystrybucyjnych.

Bezpłatna konsultacja

Olgierd Mrozik

[email protected]

+48 58 732 27 37

ETIM jest najstarszą klasyfikacją, której popularyzacja znacznie przyspieszyła wraz z popularyzacją strategii omnichannel. Wiele firm zdało sobie sprawę z potrzeby strukturyzacji danych, by zapewnić te same informacje i doświadczenia zakupowe w różnych kanałach. Pod względem technologicznym klasyfikacja ETIM to model danych w miejscu źródłowym, który zasila np. katalogi pdf i broszury w sklepie stacjonarnym, katalog online, sklep internetowy lub wystawione na marketplace produkty. Klasyfikacja potrzebuje narzędzia: stworzonego specjalnie dla niej lub skonfigurowanego pod nią, zaspokajającego również inne potrzeby biznesowe np. system PIM lub MDM.

Historia klasyfikacji, sektory i tłumaczenia w ETIM

Historia klasyfikacji ETIM zaczęła się w 1991 roku w Niderlandach, aby zaspokoić potrzeby sektora elektrotechnicznego. Kilka lat później doszły sektory HVAC i hydrauliczny. W 1999 roku rozpoczęto międzynarodową ekspansję, czego efektem było powołanie ETIM International w 2008 roku. Następnie klasyfikacja rozwinęła się o sektor stoczniowy i materiałów budowlanych. W 2019 roku ogłoszono pełną integrację z klasyfikacją Proficl@ss, od początku wzorującej się na ETIM. Stowarzyszenie Proficl@ss zostało rozwiązane a jego pracownicy dołączyli do ETIM Germany. W ten sposób, w wydanej w 2020 roku wersji 8.0 klasyfikacja ETIM rozszerzyła się o sektor Narzędzi, sprzętu i zaopatrzenia placu budowy. ETIM obecnie ma reprezentacje lokalne w 20 krajach europejskich i w regionie Ameryki Północnej. Jedną z nich jest ETIM Polska, dzięki której ta klasyfikacja jest jedną w pełni przetłumaczoną na język polski.

Konstrukcja i model danych

Klasyfikacja ETIM nie jest hierarchiczna, czyli nie zawiera 4-5 poziomów grupowania jak ECLASS lub GPC. Zamiast tego kładzie duży nacisk na poziom szczegółowości klas, aby jak najbardziej precyzyjnie opisać produkty. Klasy mają tylko jeden poziom grupowania dla łatwiejszego znalezienia potrzebnej klasy. W najnowszej wersji 8.0 są to 168 grupy zawierające 5415 klas. Każda klasa ma zdefiniowany zestaw cech, a każda cecha określone wartości zależne od typu danych. ETIM zawiera cztery typy danych: liczbowe (w większości mają jednostkę metryczną), przedział liczbowy (prawie zawsze mają jednostkę metryczną) opisowe (zawsze mają listę rozwijaną) i logiczne (tak/nie). W ETIM 8.0 w 5145 klasach jest 18766 cech.

Przykład: Klasa EC000078 (dostępna publicznie w ETIM Viewer) w najnowszej wersji zawiera 22 cech, m.in.: moc w Watach, napięcie w Voltach, 4 kształty do wyboru, 9 barw do wyboru, czy posiada żarnik węglowy, czy nadaje się do lodówek itp.

Dowiedz się, jak możesz obniżyć koszty wymiany danych między Tobą a Twoimi partnerami biznesowymi dzięki ETIM i BMECat w Twojej organizacji.

Krótkie porównianie do innych klasyfikacji produktów

ECLASS (eCl@ss) - klasyfikacja już po roku działalności zaczęła współpracować z ETIM. Ma czteropoziomową hierarchię, której najniższym poziomem jest klasa. Dla produktów elektrotechnicznych istnieje mapowanie między klasami ECLASS i ETIM, które można podejrzeć w zakładce “eCl@ss” we wcześniej wspomnianym ETIM Viewer. Zapowiadane jest rozszerzenie mapowania w miarę możliwości. ECLASS ma wiele typów danych, w porównaniu do ETIM ma dodatkowo m.in.: ma osobno liczby całkowite i dziesiętne, daty, pola tekstowe zwykłe i tłumaczone (lokalizowane).

PROFICLASS (proficl@ss) - klasyfikacja stworzona dla sektora narzędzi, zainspirowana ETIM. Kiedy obie klasyfikacje zaczęły się rozrastać a sektory pokrywać się, proficl@ss został w pełni zintegrowany z ETIM w najnowszej wersji 8.0. Obecnie jest częścią ETIM.

UNSPSC (United Nations Standard Product and Service Code) - klasyfikacja ta zawiera hierarchię towarów i usług bez szczegółów, a ETIM to szczegóły produktów bez hierarchii. UNSPSC może uzupełniać się z ETIM, będąc dla niej listą produktów.

GPC (Global Product Classification) - GPC zawiera 4-7 cech typu opisowego (listy wyboru) dając elastyczność i duże możliwości definiowania własnych cech. ETIM zawiera zazwyczaj kilkanaście cech, ale parę klas ma ponad sto cech w czterech typach danych. Cechy oprócz opisowych (listy wyboru) mają jeszcze trzy inne typy danych. Gdyby cechy były niewystarczające zaleca się znalezienie najbardziej pasującej klasy, a nie poszerzanie obecnej.

Jak ETIM przechowuje informacje, czyli narzędzia

Mimo dość sztywnej struktury cech w klasie, zastosowanie ETIM jest bardzo elastyczne. Zawierając tylko listę klas połączoną w grupy, może uszczegóławiać dowolne struktury hierarchiczne jak UNSPSC, PKWiU, kategorie marketingowe w sklepie lub marketplace, kategorie techniczne w ERP, hierarchię i podstawowe cechy GPC.

Do przechowywania informacji o szczegółach produktów w ETIM potrzebne jest narzędzie - system informatyczny. Na rynku są narzędzia stworzone pod klasyfikację ETIM, ale ze względu na wyżej opisaną elastyczność zaleca się skonfigurowanie innego narzędzia pod tę klasyfikację. Wtedy oprócz korzyści wynikających z klasyfikacji ETIM można zaspokoić inne potrzeby biznesowe, zależnie od tego czy chodzi o ERP, PIM, MDM, CMS lub inny system. Ponieważ głównym celem systemów PIM jest przechowywanie informacji produktowej, to one najczęściej pomagają we wdrażaniu klasyfikacji ETIM. Oprócz systemów PIM pisanych pod potrzeby klienta (custom), można skonfigurować open-source’owy system zapewniając sobie regularny rozwój (nowe wersje) oraz niezależność podczas wdrażania bądź utrzymania systemu. Spośród platform open-source na polskim rynku dwie wybijają się popularnością: PimCore i Akeneo. Według opinii na stronie Instytutu Gartnera klienci są bardziej zadowoleni z Pimcore, oceniając go wyżej w 9/17 kategoriach, podczas gdy Akeneo wygrywa w 5/17 kategoriach.

Koszty wdrożenia ETIM

  • Kwartalna opłata dla ETIM Polska

  • Koszt zakupu/wdrożenia/wynajęcia/skonfigurowania systemu informatycznego

  • Koszt opisu produktów wg ETIM (opisy, ceny, opakowania, zdjęcia, informacje zamówieniowe itd. - pola obowiązkowe wg „Wytycznych ETIM”)

  • Koszt utrzymania danych produktowych na wysokim poziomie (zmienność asortymentu, wersji ETIM, wersji „Wytycznych ETIM” itp.)

Case Study: przykład środowiska Pimcore z ETIM

Pimcore jest narzędziem open-source, co oznacza że licencja pozwala każdej osobie na pobranie i zainstalowanie oprogramowania bez jakichkolwiek opłat względem producenta. Poniżej przykład jak może wyglądać produkt w systemie Pimcore z klasyfikacją ETIM, tu wcześniej wspomniana klasa EC000078:

Jak widać na załączonym wycinku ETIM to jedna z wielu zakładek produktu. Do komunikacji z innymi systemami zalecany jest standard BMEcat, którym oprócz cech ETIM można przesyłać dane ogólne, dotyczące cen, opakowań, zamówień, plików multimedialnych (MIME).

Szukasz rozwiązań internetowych dla Twojej firmy? Świadczymy kompleksową obsługę od planowania koncepcji do utrzymania.

Patrick Budzinski

[email protected]

+48 723 395 567

Zobacz też

Zmiana podejścia do zarządzania danymi produktów w branży HVAC

więcej
więcej

Czym jest system klasyfikacji ECLASS?

więcej
więcej

Czym jest standard BMEcat?

więcej
więcej

Czym jest sztuczna inteligencja i jak może zrewolucjonizować system PIM?

więcej
więcej

Chcesz otrzymywać informacje o nowych postach lub potrzebujesz darmowej konsultacji.