Badania użyteczności

Przeprowadzamy badania i testy zdalne z użytkownikami oraz audyty użyteczności serwisów i aplikacji.

Projektując rozwiązania interaktywne (serwisy www, sklepy internetowe, aplikacje biznesowe), często kierujemy się swoimi osobistymi preferencjami i upodobaniami. Kluczem do sukcesu jest jednak poznanie prawdziwych potrzeb użytkownika oraz umiejętna weryfikacja, czy nasz projekt faktycznie odpowiada jego oczekiwaniom. Z pomocą przychodzą nam badania użyteczności (Usability) i metody optymalizacji interakcji użytkownika z rozwiązaniem. Dzięki nim możemy tworzyć użyteczne i intuicyjne serwisy czy aplikacje.

Audyt użyteczności (ocena heurystyczna)

Celem audytu eksperckiego jest identyfikacja na linii człowiek - komputer wszelkich uchybień oraz odstępstw od poprawnej użyteczności i dostępności interfejsu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik (ocena ekspercka, inspekcje z wykorzystaniem list kontrolnych itp.) umożliwia on dokonanie obiektywnej oceny zgodności rozwiązania z powszechnie uznanymi zasadami. W efekcie audyt ekspercki pozwala wykryć potencjalne bariery, jakie mogą napotkać użytkownicy podczas korzystania z serwisu czy aplikacji. Audyt ekspercki to także szansa na określenie, jak ewentualne nieprawidłowości mogą wpłynąć na ogólne zachowanie użytkowników.

Efektem audytu jest raport zawierający zbiór zdiagnozowanych uchybień z oceną ich istotności. Raport ten przygotowują specjaliści LemonMind zgodnie ze standardami CIF (Common Industry Format for Usability Studies), co stanowi gwarancję jego przejrzystości i klarowności. W ramach raportu często przedstawiamy również rekomendacje zmian i sugerowanych rozwiązań, które pomogą wyeliminować zidentyfikowane uchybienia.

Badania z użytkownikami

Badanie z użytkownikami umożliwia poznanie reakcji użytkowników w zetknięciu z serwisem www, sklepem internetowym czy dowolnym innym rozwiązaniem interaktywnym. Najczęściej polega ono na obserwacji uczestników badania w trakcie wykonywania przez nich zadań na podstawie opracowanych wcześniej scenariuszy. Obserwacja ta pozwala zweryfikować ewentualne bariery i trudności, jakie może napotkać użytkownik podczas korzystania z najważniejszych funkcji serwisu bądź aplikacji.

Badania z udziałem użytkowników są rejestrowane, a następnie szczegółowo analizowane przez ekspertów. Finałem tych działań jest często sporządzenie raportu zgodnego ze standardami CIF (Common Industry Format for Usability Studies).

Testy zdalne

Zdalne testy to rodzaj badań z udziałem użytkowników. Tego typu działania prowadzone są za pośrednictwem Internetu oraz przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (Usabilla, Loop 11). Zadania wykonywane przez użytkowników są nagrywane przez aplikację, po czym analizowane przez eksperta.

Atutem zdalnych badań jest fakt, iż użytkownicy realizują test w naturalnym dla siebie otoczeniu i przy zastosowaniu używanego na co dzień sprzętu. Wyniki testów gromadzone są przez oprogramowanie i umożliwiają opracowanie raportu z rekomendacjami zmian w serwisie.

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie ofertę współpracy.

Napisz do nas  Zadzwoń +48 58 732 27 37