Wprowadzenie oferty LemonMind na nowe rynki zagraniczne w wyniku uczestnictwa w misjach gospodarczych