Automatyzacja serwisowania systemów informatycznych

Z dumą informujemy, iż firma LemonMind Olgierd Mrozik uzyskała w roku 2013 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dzięki dofinansowaniu realizujemy projekt pt. "Automatyzacja serwisowania systemów informatycznych Partnerów przez firmę LemonMind z Gdańska".

Projekt polega na usprawnieniu współpracy pomiędzy firmami w zakresie wykonywania czynności polegających na serwisowaniu systemów informatycznych. Efekt projektu przełoży się pozytywnie na sferę sprzedaży oraz komunikacji (procesów kluczowych z punktu relacji usługowej).