Polityka  prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Lemonmind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej także „Spółką” lub „Administratorem”) z siedzibą w Gdańsku (80-289), przy ul. Azymutalnej 9, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953368,  NIP 9571141336.

Nasze dane kontaktowe to: e-mail: [email protected],

Z podmiotem odpowiedzialnym za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy Twoje dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

- kontaktu mailowego lub telefonicznego, w wyniku wykorzystania formularza na naszej stronie internetowej,

- korespondencji z nami, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania i prośby,

- przeglądania naszej witryny internetowej,

- skorzystania ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego,

- uczestnictwa w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu, dla którego zostały nam przekazane oraz w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele w których możemy wykorzystywać przekazane nam przez Ciebie dane osobowe to:

- działania zmierzające do zawarcia i realizacji umów w zakresie prowadzonej przez nas działalności lub należytego świadczenia usług,

- rozpatrywanie wniosków, skarg, reklamacji,

- prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,

- prowadzenie działań marketingowych,

- zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami, w tym prowadzenie rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych celów i podstaw przetwarzania znajdziesz w zakładce: Ochrona danych osobowych → Klauzule informacyjne.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością Administratora, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w szczególności:

- dostawcy systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność,

- dostawcy usług utrzymania i rozwoju naszych witryn, dostawy usług hostingowych,

- podmioty obsługi klienta,

- podmioty pośredniczące w płatnościach,

- firmy kurierskie,

- podmioty obsługi finansowo-księgowej,

- podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,

jednakże wyżej wskazane podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z wyraźnymi poleceniami. Podmioty te zostały zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w poufności.

Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym lub innym państwowym podmiotom uprawnionym do tego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych zależny jest od celu, w jakim dokonywane jest ich przetwarzanie. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Polityce przetwarzania danych, w szczególności przez okres wymagany przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych może się różnić w zależności od rodzaju danych i celów ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych okresów znajdziesz w zakładce: Ochrona danych osobowych → Klauzule informacyjne.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-23 RODO), każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia swoich danych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adresy wskazane powyżej.

Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów, w tym serwisów społecznościowych, możesz wykonywać swoje prawa wobec operatora tego serwisu zgodnie z zasadami określonymi przez tych operatorów:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other,

Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W większości przypadków podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, w szczególności realizacji przez nas celów promocyjnych, marketingowych lub reklamowych. W niektórych przypadkach podanie danych może być dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług - niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zapewnić odpowiedniego poziomu obsługi lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski.

 

WSPÓŁADMINISTRATORZY

Administrator może korzystać z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego na jego witrynie internetowej banneru serwisów Facebook, LinkedIn i Twitter, które przekierowują odpowiednio do:

- strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Facebook https://www.facebook.com/lemonmind (dalej jako: „Profil Facebook”)

- strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lemonmind-com/  (dalej jako: „Profil LinkedIn”)

- strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Xing https://www.xing.com/pages/lemonmind  (dalej jako: „Profil Xing”).

W przypadku wykorzystywania przez Administratora Profilu Facebook, Profilu LinkedIn, Profilu Xing oraz zamieszczenia na jego witrynach wtyczek społecznościowych współadministratorem danych użytkownika jest również odpowiednio:

- Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland,

- LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland,

- New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Germany

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook, LinkedIn lub Xing oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.

 

NEWSLETTER

Na podstawie wypełnionego formularza możesz zapisać się na nasz Newsletter. Wówczas na podstawie udzielonej zgody będziemy korzystać z przekazanych danych w celu wysłania informacji o naszych produktach lub usługach.

Chcąc chronić Twoją prywatność i uniknąć wysyłania wiadomości do osób, które nie wyraziły na to zgody, wymagamy uprzedniego potwierdzenia subskrypcji na newsletter w otrzymanej automatycznej wiadomości e-mail poprzez wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie Newslettera.

Jeżeli postanowisz zrezygnować z Newslettera, możesz zrobić to samodzielnie, w każdej chwili, poprzez uruchomienie linku do rezygnacji, który znajduje się na końcu każdego Newslettera lub poprzez wysłanie prośby na adres e-mail [email protected] z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w bazie subskrybentów Newslettera.

 

PLIKI COOKIE

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookie (popularne „ciasteczka”). Korzystanie z naszych witryn oznacza, że mogą być one zamieszczane na Twoim urządzeniu.

Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dotyczących prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim urządzeniu  podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę. Wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji.

Analityczne pliki cookie – umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie. Jeżeli odmówisz zapisania na Twoim urządzeniu analitycznych plików cookie, Twoja wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

Marketingowe pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które są Ci wyświetlane. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w naszych kampaniach reklamowych, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli wyrazisz zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, możesz otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagowałeś na nasze reklamy. Jeżeli zrezygnujesz z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą Ci ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli odmówisz zapisania na Twoim komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla Ciebie żadnych funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję:

"Zezwól na wszystkie", będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.

"Ustawienia", możliwe będzie szczegółowe zarządzanie swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola na wyświetlonym banerze cookie.

Odrzuć wszystkie”- będzie to oznaczać, że nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu. Wybierając tę opcję  odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.

 

Podkreślamy, że akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym, który umożliwia korzystanie z naszych witryn internetowych. Możliwe jest też w każdym momencie dokonanie zmiany ustawień plików cookie klikając w treść „Zarządzanie udzielonymi zgodami (pliki cookie)” umieszczoną w lewym dolnym rogu naszej strony.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mając jednak na uwadze wykonywanie usług i zadań przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury informatycznej (IT), możemy zlecać realizację określonych czynności renomowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie tych danych poza obszar EOG.

W powyższych przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku takiego stwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO „Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w wyniku którego mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Stawiając sobie za cel ochronę Twoich danych osobowych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych, m.in. poprzez: szkolenie naszego personelu i budowanie świadomości w obszarze ochrony danych, dopuszczanie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie, przy jednoczesnym złożeniu przez nie oświadczenia o zachowaniu poufności, wdrożenie systemów i zabezpieczeń, które mają zapewnić poufność, integralność i dostępność danych, nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, w szczególności kontrolę tego jakie dane oraz w jakim zakresie pozyskujemy, a także komu je ewentualnie przekazujemy, współpracę z partnerami biznesowymi, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

 

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w przyszłości – w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych, a także w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na przetwarzanie danych.

 Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023 roku