Nowa, odświeżona strona internetowa uczelni. Przebudowana architektura informacji i nawigacja. Ankiety ewaluacyjne, audyt ekspercki i badania z użytkownikami.

logo

Gdański Uniwersytet Medyczny jest najstarszą oraz największą uczelnią medyczną na Pomorzu. Został założony już w 1945 roku i kształci obecnie blisko 6000 studentów z Polski i zagranicy.

Współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym zaczęliśmy w maju 2016 roku. Celem projektu było stworzenie nowoczesnej i przyjaznej użytkownikowi strony internetowej dla skomplikowanej oraz podzielonej na wiele osobnych serwisów witryny.

Tematy

 • Expert audit
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Badania z użytkownikami
 • IA / UX Design
 • Projekt graficzny
 • Wdrożenie

Diagnoza i koncepcja

We wstępnym etapie realizacji projektu przeprowadziliśmy kompleksowy audyt ekspercki oraz analizę ruchu użytkowników na stronie internetowej. Następnie przeprowadziliśmy warsztaty koncepcyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele klienta, włączając w to władze uczelni. Wspólnie określiliśmy główne cele projektu.

Największym wyzwaniem było przeanalizowanie i zmodyfikowanie skomplikowanej struktury informacji portalu uczelni. GUMed posiada serwis główny oraz wiele witryn wspomagających. Każda z nich posiada wiele autonomicznych sekcji i indywidualną architekturę informacji. Naszym zadaniem było zbudowanie nowej, spójnej architektury informacji, która mogła być zaimplementowana zarówno na głównej stronie internetowej, jak i na serwisach tematycznych.

W celu ostatecznego dopracowania koncepcji zdecydowaliśmy się przeprowadzić ankiety ewaluacyjne oraz badania z użytkownikami tak, by nowy projekt interakcji jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom użytkowników oraz cechował się jak najlepszym UX. Dzięki otwartości zespołu GUMed mogliśmy przeprowadzić projekt w 100% zgodnie z metodyką User Centered Design.

 

Cele projektu

Po przeprowadzeniu kompleksowych badań oraz poznaniu preferencji i oczekiwań użytkowników określiliśmy główne cele projektu:

 • Przyciągnięcie uwagi potencjalnych kandydatów.
 • Wspomaganie budowania wizerunku nowoczesnej uczelni.
 • Ułatwienie dostępności do informacji dla obecnych odbiorców.
 • Stworzenie użytecznego i funkcjonalnego narzędzia publikacji.
 • Odświeżenie wizualne, poprawa estetyki serwisu internetowego. 
 • Optymalizacja jakości ruchu na stronie internetowej.
 • Umożliwienie swobodnego dostępu na dowolnym urządzeniu.

Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu etapowi diagnozy sytuacji dowiedzieliśmy się jak użytkownicy oceniają poszczególne aspekty starej strony internetowej oraz jakich usprawnień i nowych funkcjonalności oczekują.

Realizacja

IA/UX

Na podstawie wcześniej ustalonych celów oraz informacji zebranych podczas etapu diagnozy rozpoczęliśmy projektowanie nowej strony internetowej. Jako pierwszą zaprojektowaliśmy architekturę informacji dla nowej strony internetowej. Braliśmy przy tym pod uwagę preferencje poszczególnych grup odbiorców dbając o zapewnienie dostępności do funkcjonalności kluczowych dla każdego segmentów odbiorców. Po określeniu optymalnego podziału strony na sekcje zajęliśmy się projektowaniem interakcji oraz tworzeniem makiet nowej strony internetowej. W nowym projekcie interakcji zrezygnowaliśmy z rozbudowanego menu bocznego na rzecz głównego menu z podziałem na grupy docelowe, zmieniliśmy też istotnie strukturę odnośników tak, aby nawigacja po serwisie internetowym była jak najbardziej intuicyjna. 

 

 

Design

Projektując grafikę nowej strony internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego skupiliśmy się na podkreśleniu nowoczesnego charakteru uczelni, zachowując spójność z jej identyfikacją wizualną. Stworzyliśmy spójny, minimalistyczny projekt witryny internetowej, dostosowany również do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (responsive web design). Na podstawie wcześniej opracowanych makiet przygotowaliśmy kilka propozycji wyglądu strony, z których wspólnie z klientem wybraliśmy finalną wersje do skierowaną do implementacji. 

 

Old website

 

Prototype

Efekty projektu

W lutym 2017 roku uruchomiona została nowa witryna internetowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowa architektura informacji oraz starannie zaprojektowana interakcja zapewnia szybki i prosty dostęp do poszukiwanych informacji. Nawigacja została dostosowana do preferencji i oczekiwań najważniejszych grup odbiorców. Minimalistyczny design strony internetowej podkreśla nowoczesny charakter uczelni, jest przyjazny dla użytkowników korzystających z niej zarówno na komputerze jak i urządzeniach mobilnych.

Zobacz też

Nowoczesny serwis internetowy dla POLFERRIES

więcej
więcej o projekcie

Nowy Polbruk - serwis www dla lidera

więcej
więcej o projekcie

Sklep internetowy dla HVAC w wydaniu globalnym

więcej
więcej o projekcie

Redesign strony www dla PKS Gdańsk-Oliwa SA

więcej
więcej o projekcie